Niniejsze strona korzysta z plików cookie.

 

Niniejsze strona korzysta z plików cookie w celu zapewnienia jak najlepszej jakości usług internetowych. Kontynuując przeglądanie tej strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Aby móc kontrolować, wyłączyć lub usunąć pliki cookie, należy skorzystać z ustawień przeglądarki. Więcej informacji na temat naszej polityki dotyczącej plików cookie.

 

 

 

Akceptuję Cookies

Globalna informacja o zasadach ochrony danych obowiązujących na stronie internetowej

Ostatnia aktualizacja: Pażdziernik 2018

W firmie Hager szanujemy prywatność naszych klientów i pragniemy być transparentni w zakresie typów danych osobowych, jakie gromadzimy i w jaki sposób je wykorzystujemy. Niniejsza Informacja o zasadach ochrony danych obowiązujących na stronie internetowej (zwana dalej „Informacją”) wyjaśnia kim jesteśmy, w jaki sposób gromadzimy, udostępniamy i wykorzystujemy dane osobowe uzyskane od użytkownika, gdy odwiedza on naszą platformę internetową (zwaną dalej „Stroną internetową”) oraz to w jaki sposób użytkownik może egzekwować swoje prawa do prywatności.

Należy pamiętać, że niniejsza Informacja opisuje gromadzenie danych osobowych, które dotyczy generalnie wszystkich stron internetowych Hager, ale konkretne działania związane z ich przetwarzaniem, które mają miejsce na poszczególnych stronach internetowych Hager mogą być inne. Dlatego niektóre działania dotyczące przetwarzania opisane w tej Informacji mogą nie mieć zastosowania do danej strony internetowej Hager odwiedzanej przez naszego użytkownika.

W razie pytań lub wątpliwości odnośnie wykorzystywania przez nas danych osobowych, prosimy o kontakt z nami i w tym celu skorzystanie z danych kontaktowych znajdujących się na końcu niniejszej Informacji.

Odwiedzana przez użytkownika strona internetowa jest zarządzana przez lokalną spółkę zależną Hager (zwaną dalej „Hager”), która jest administratorem wszystkich danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Strony internetowej.

 1. Szybkie odnośniki

Aby uzyskać pełną informację, zalecamy przeczytanie całej niniejszej Informacji. Jednak jeżeli użytkownik chce uzyskać dostęp do konkretnej sekcji niniejszej Informacji, może to zrobić klikając odpowiedni odnośnik poniżej, aby przejść do niej bezpośrednio.

 1. Jakie dane osobowe gromadzimy i dlaczego
 2. Do jakich celów wykorzystujemy dane osobowe
 3. Komu udostępniamy dane osobowe
 4. W ramach jakiej podstawy prawnej przetwarzamy dane osobowe
 5. Przekazanie danych osobowych poza UE/EOG
 6. Jak długo przechowujemy dane osobowe
 7. W jaki sposób chronimy dane osobowe
 8. Informacje dotyczące osób niepełnoletnich
 9. Jakie prawa do ochrony danych przysługują użytkownikowi i jak może z nich korzystać
 10. Odnośniki zewnętrzne
 11. Aktualizacja niniejszej Informacji
 12. Kontakt z nami
 1. Jakie dane osobowe gromadzimy i dlaczego

Na naszej Stronie internetowej gromadzimy różne typy danych osobowych. Dane osobowe, które gromadzimy na temat użytkownika można z grubsza podzielić na poniższe kategorie:

 • Dane podawane dobrowolnie

Po wejściu na niektóre strony naszej Strony internetowej, użytkownik może zostać poproszony o dobrowolne podanie pewnych danych osobowych, takich jak między innymi:

 • dane kontaktowe: takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, adres, numer telefonu, adres e-mail, płeć;
 • szczegóły dotyczące stosowanych produktów/usług lub takich, którymi użytkownik jest zainteresowany;
 • szczegóły dotyczące karty kredytowej;
 • dane kontaktowe firmy, w tym powiązania biznesowe;
 • CV i podania o pracę do celów rekrutacji internetowej.

Dane osobowe, o podanie których jest proszony użytkownik oraz powody dla których użytkownik jest proszony o ich podanie zostaną wyjaśnione w momencie, w którym poprosimy o ich podanie.

 • Dane gromadzone automatycznie

Niektóre informacje gromadzimy w sposób automatyczny z urządzenia użytkownika, gdy odwiedza on naszą Stronę internetową. W niektórych krajach, między innymi w krajach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, informacje te mogą być traktowane jako dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Informacje gromadzone przez nas automatycznie mogą zawierać takie dane jak: adres IP, typ urządzenia, unikalne numery identyfikacyjne urządzenia, typ przeglądarki, preferencje, szeroka lokalizacja geograficzna (np. kraj lub miasto) i inne dane techniczne. Możemy także gromadzić informacje na temat sposobu interakcji urządzenia użytkownika z naszą Stroną internetową, w tym strony do których użytkownik uzyskiwał dostęp oraz klikane odnośniki.

Gromadzenie tych informacji pozwala nam lepiej zrozumieć odwiedzających naszą Stronę internetową, skąd pochodzą odwiedzający oraz jakie treści na naszej Stronie internetowej ich interesują. Wykorzystujemy te informacje do celów wewnętrznej analizy oraz do poprawy jakości i odpowiedniości naszej Strony internetowej dla naszych gości.

Korzystamy z plików cookies i podobnej technologii śledzenia (zbiorczo nazywanych „Cookies”) do gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych o naszych użytkownikach. Dodatkowe informacje na temat typów wykorzystywanych przez nas plików Cookies, o tym dlaczego z nich korzystamy oraz w jaki sposób je kontrolujemy znajdują się w naszej Informacji dotyczącej plików cookies [odnośnik].

 • Dane, które uzyskujemy pośrednio od podmiotów zewnętrznych

Od czasu do czasu możemy uzyskiwać dane osobowe o naszych użytkownikach z innych źródeł (na przykład: od instalatorów, którzy tworzą konto w imieniu użytkownika na jednej z naszych Stron internetowych).

Typy informacji, które gromadzimy od podmiotów zewnętrznych mogą obejmować: adres e-mail, szczegóły dotyczące istniejącej instalacji itd. Wykorzystujemy te informacje do utrzymania i poprawy dokładności posiadanych przez nas rejestrów o użytkowniku, do zapewnienia pomocy technicznej przy konfiguracji lub konserwacji naszych rozwiązań oraz do zarządzania relacjami z naszym klientem.

 1. Do jakich celów wykorzystujemy dane osobowe

Dane osobowe, które gromadzimy o naszych użytkownikach, wykorzystujemy do następujących celów:

 • do tworzenia konta na naszej Stronie internetowej;
 • do skutecznego komunikowania się z użytkownikiem oraz odpowiadania na jego pytania;
 • do zarządzania zakupami internetowymi na naszej Stronie internetowej;
 • do administrowania i monitorowania stabilności i wydajności naszej Strony internetowej w celu jej doskonalenia;
 • do zapewnienia odpowiedniości treści znajdujących się na naszej Stronie internetowej oraz zaprezentowania jej w możliwie najbardziej skuteczny sposób;
 • do wysyłania informacji i promocji dotyczących naszych produktów i proponowanych usług;
 • do subskrypcji naszego biuletynu;
 • do wysyłania spersonalizowanych reklam, które naszym zdaniem mogą zainteresować użytkownika w oparciu o jego preferencje oraz wykorzystanie naszej Strony internetowej;
 • do powiadamiania o dostępności aktualizacji naszej Strony internetowej oraz o zmianach w produktach i usługach, które oferujemy lub świadczymy za jej pośrednictwem;
 • do zrozumienia preferencji oraz poprawy obsługi i zadowolenia klienta, gdy odwiedza on naszą Stronę internetową i korzysta z naszych usług;
 • do wykonywania analiz statystycznych z zakresu korzystania z niniejszej Strony internetowej oraz częstotliwości wizyt; i
 • do celów rekrutacji internetowej, prosimy przeczytać Informację o zasadach ochrony danych podań o pracę dostępną na naszej Stronie internetowej.

Będziemy wykorzystywać dane osobowe, które gromadzimy od naszych użytkowników wyłącznie do celów opisanych w niniejszej Informacji oraz do celów, które wyjaśnimy użytkownikowi w momencie gromadzenia danych osobowych.

 1. Komu udostępniamy dane osobowe

Możemy ujawnić dane osobowe naszych użytkowników następującym kategoriom odbiorców:

 • spółkom zależnym Hager, zewnętrznym usługodawcom i partnerom, którzy świadczą nam usługi przetwarzania danych (na przykład w celu wsparcia w ich świadczeniu, zapewnienia funkcjonalności lub pomocy w zwiększeniu bezpieczeństwa naszej Strony internetowej) lub tym którzy w inny sposób przetwarzają dane osobowe do celów opisanych w niniejszej Informacji lub do celów o których użytkownik zostanie powiadomiony w momencie ich gromadzenia;
 • każdemu właściwemu organowi ścigania, organowi regulacyjnemu, agencji rządowej, sądowi lub innemu podmiotowi zewnętrznemu, jeżeli jesteśmy przekonani, że takie ujawnienie jest niezbędne (i) w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami i regulacjami, (ii) w celu wykonania, ustanowienia lub obrony naszych praw lub (iii) w celu ochrony istotnych interesów użytkowników lub interesów jakiejkolwiek osoby;
 • potencjalnemu nabywcy (i jego agentom lub doradcom) w związku z proponowanym zakupem, fuzją lub przejęciem jakiejkolwiek części naszej firmy pod warunkiem, że poinformujemy nabywcę, że może wykorzystywać dane osobowe wyłącznie do celów określonych w niniejszej Informacji;
 • jakiejkolwiek innej osobie po uzyskaniu zgody użytkownika na ich ujawnienie.

 1. W ramach jakiej podstawy prawnej przetwarzamy dane osobowe

Przetwarzamy dane osobowe zgromadzone na naszej Stronie internetowej w oparciu o konieczność zarządzania naszymi relacjami z użytkownikiem, w oparciu o nasze uzasadnione interesy, które będą zależeć od danych osobowych oraz określonego kontekstu, w ramach którego je gromadzimy lub w oparciu o zgodę użytkownika.

Jeżeli poprosimy użytkownika o dostarczenie danych osobowych w celu spełnienia wymogów prawnych lub w celu zawarcia umowy z użytkownikiem, wyjaśnimy to w stosownym czasie i poinformujemy o tym, czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe, czy nie jest (oraz o możliwych konsekwencjach w przypadku niepodania tych danych).

Podobnie w sytuacji, gdy gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe w oparciu o nasze uzasadnione interesy (lub interesy jakiegokolwiek podmiotu zewnętrznego), wyjaśnimy we właściwym czasie użytkownikowi, jakie są te interesy.

 1. Przekazanie danych osobowych poza UE/EOG

Działamy na poziomie globalnym, dlatego dane osobowe naszych użytkowników mogą być przekazywane, przetwarzane w krajach innych niż kraj, w którym użytkownik mieszka. W niektórych przypadkach, te kraje mogą znajdować się poza Unią Europejską / Europejskim Obszarem Gospodarczym (EU/EOG) i dlatego przepisy dotyczące ochrony danych osobowych mogą się różnić od tych w kraju zamieszkania użytkownika.

W szczególności nasze serwery Strony internetowej znajdują się na terenie UE/EOG, ale możemy udostępniać lub dawać dostęp do danych osobowych użytkownika spółkom zależnym Hager, zewnętrznym usługodawcom i partnerom, którzy mogą prowadzić działalność poza obszarem UE/EOG (na przykład możemy współpracować z dostawcami usług hostingowych lub dostawcami usług w chmurze, którzy przechowują lub uzyskują dostęp do danych osobowych użytkownika poza UE/EOG).

W takim przypadku, upewniamy się, że dane osobowe użytkownika są przekazywane do podmiotów zewnętrznych poza obszarem UE/EOG, które Komisja Europejska traktuje za „spełniające wymagania” (lista krajów spełniających wymagania znajduje się tutaj [odnośnik]) lub alternatywnie jeżeli dane osobowe użytkownika nie są wysyłane do kraju, który zapewnia wystarczającą ich ochronę, wprowadzimy odpowiednie zabezpieczenia, aby zagwarantować, że dane osobowe użytkownika pozostaną chronione w czasie przetwarzania poza granicami UE/EOG zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności. Do tych odpowiednich zabezpieczeń można zaliczyć podpisanie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej ze spółką zależną Hager, zewnętrznym usługodawcą lub partnerem spoza UE/EOG, któremu udostępniamy dane osobowe użytkownika. Więcej informacji na temat przekazywania danych osobowych poza obszar UE/EOG znajduje się w sekcji poniżej „Kontakt z nami”.

 1. Jak długo przechowujemy dane osobowe

Przechowujemy dane osobowe użytkownika tak długo, jak jest to konieczne do wypełnienia celów opisanych w niniejszej Informacji oraz przez okres czasu, w którym mamy uzasadnione potrzeby biznesowe (na przykład aby świadczyć usługę o którą prosił użytkownik).

Gdy przetwarzanie danych osobowych stanie się bezcelowe lub upłynie okres przechowywania danych, lub gdy użytkownik poprosi o usunięcie jego danych osobowych, możemy przechowywać dane osobowe użytkownika przez ograniczony przedział czasu, jeżeli jest to konieczne do zachowania zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi, podatkowymi lub księgowymi.

Gdy przetwarzanie danych osobowych użytkownika stanie się bezprzedmiotowe, upewnimy się, że zostały one albo usunięte albo zanonimizowane.

 1. W jaki sposób chronimy dane osobowe

Zobowiązujemy się do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika. Stosujemy solidne środki ostrożności mające na celu ochronę prywatności i bezpieczeństwo danych osobowych na naszej Stronie internetowej wykorzystując do tego celu technologiczne, fizyczne i administracyjne zabezpieczenia, takie jak zapory i starannie opracowane procedury bezpieczeństwa, na przykład podczas podawania informacji poufnych (takich jak dane logowania lub informacje wysyłane ze Strony internetowej). Szyfrujemy przekazywanie tych informacji wykorzystując do tego celu technologię SSL. Te technologie, procedury i inne środki są stosowane w celu zapewnienia, że dane osobowe są bezpieczne, a dostęp do nich może uzyskać wyłącznie użytkownik oraz osoby, które użytkownik upoważnił do dostępu. Jednak żadna komunikacja za pośrednictwem e-maila, Internetu i innej drogi elektronicznej nie jest w pełni bezpieczna ani wolna od błędów, dlatego użytkownik powinien dbać o to, jakie przesyła w ten sposób informacje.

 1. Informacje dotyczące osób niepełnoletnich

Usługi, które świadczymy na niniejszej Stronie internetowej nie są przeznaczone dla osób poniżej 18 lat. Jeżeli użytkownik nie skończył jeszcze 18 lat, prosimy o niepodawanie swoich danych osobowych na tej Stronie internetowej.

 1. Jakie prawa do ochrony danych przysługują użytkownikowi i jak może z nich korzystać

Użytkownikowi przysługują następujące prawa do ochrony danych osobowych:

 • Prawo do żądania dostępu oraz do uzyskania kopii swoich danych osobowych.
 • Prawo do poprawienia lub uzupełnienia jakichkolwiek danych osobowych, które są niedokładne lub niekompletne.
 • Prawo do zażądania usunięcia swoich danych osobowych w określonych warunkach prawnych (np. w sytuacji, w której dane osobowe nie są już potrzebne do osiągnięcia celów dla których zostały zgromadzone).
 • Oprócz tego, użytkownik ma prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, prawo do poproszenia o ograniczenie ich przetwarzania i prawo do zażądania przeniesienia swoich danych osobowych w określonych warunkach.
 • Prawo do rezygnacji z elektronicznej komunikacji marketingowej, którą wysyłamy w dowolnym czasie i bezpłatnie. Można skorzystać z tego prawa klikając odnośnik „zrezygnuj z subskrypcji” lub „zrezygnuj” znajdujący się w wysyłanych e-mailach marketingowych. Aby zrezygnować z innych form marketingu (takich jak marketing pocztowy lub telemarketing), prosimy o kontakt z nami korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej w sekcji „Kontakt z nami”.
 • Podobnie w sytuacji, gdy zbieraliśmy i przetwarzaliśmy dane osobowe za zgodą użytkownika, ma on prawo do cofnięcia swojej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem do przetwarzania przeprowadzonego przed wycofaniem zgody, ani nie wpłynie na przetwarzanie danych osobowych w oparciu o zgodne z prawem podstawy do przetwarzania inne niż wyrażenie na nie zgody.
 • Prawo do złożenia skargi do władz zajmujących się ochroną danych w związku z gromadzeniem i wykorzystaniem danych osobowych. Dodatkowe informacje na ten temat można uzyskać u lokalnych władz zajmujących się ochroną danych. Dane kontaktowe organów zajmujących się ochroną danych osobowych w Europejskim Obszarze Gospodarczym, w Szwajcarii i w niektórych krajach pozaeuropejskich (także w USA i w Kanadzie) są dostępne tutaj.

Użytkownik może skorzystać z powyższych praw w dowolnym momencie, kontaktując się z nami w sposób opisany poniżej w sekcji „Kontakt z nami”. Odpowiemy na prośbę użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

 1. Odnośniki zewnętrzne

Jeżeli w jakiejkolwiek części niniejszej Strony internetowej znajdują się odnośniki do zewnętrznych stron internetowych, na tych stronach internetowych nie obowiązują zasady zawarte w niniejszej Informacji. Nie ponosimy odpowiedzialności za gromadzenie danych osobowych na zewnętrznych stronach internetowych i zalecamy zapoznanie się z informacjami dotyczącymi polityki prywatności obowiązujących na tych stronach, aby zrozumieć procedury ich gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania.

 1. Aktualizacja niniejszej Informacji

Aktualizujemy naszą Informację o zasadach ochrony danych obowiązujących na stronie internetowej w odpowiedzi na zmieniające się przepisy prawne, techniczne lub biznesowe i w takim przypadku udostępnimy zaktualizowaną wersję niniejszej Informacji o zasadach ochrony danych obowiązujących na stronie internetowej na naszej Stronie internetowej.

Data ostatniej aktualizacji Informacji o zasadach ochrony danych obowiązujących na stronie internetowej jest datą „ostatniej aktualizacji” znajdującą się w górnej części niniejszej Informacji o zasadach ochrony danych obowiązujących na stronie internetowej.

 1. Kontakt z nami

W razie pytań, wątpliwości lub reklamacji dotyczących niniejszej Informacji lub sposobu, w jaki przetwarzamy dane osobowe lub w razie chęci skorzystania ze swoich praw opisanych powyżej, prosimy o skontaktowanie się korzystając z poniższego formularza kontaktowego.

Jeśli jesteś klientem firmy Hager, zapoznaj się również z naszą Polityką prywatności dla klientów globalnych.